Cookie settings

We use cookies on our website. Some of them are essential, while others help us to improve this website and your experience.

Cookie settings

Here you will find an overview of all cookies used. You can give your consent to whole categories or display further information and select certain cookies.

Back

Essential

Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.

Show more information
Name ECMS Cookie Notice
Provider Owner of this website
Purpose Saves the visitors preferences selected in the Cookie Notice of the ECMS.
Cookie Name ecms_cookie
Cookie expiry 1 Year

Statistic

Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.

Show more information
Accept
Name Google Analytics
Provider Google LLC
Purpose Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.
Privacy Policy https://policies.google.com/privacy
Cookie Name _ga, _gat, _gid
Cookie expiry 14 Months

Marketing

Marketing cookies are used by third-party advertisers or publishers to display personalized ads. They do this by tracking visitors across websites.

Show more information
Accept
Name Google reCaptcha
Provider Google LLC
Purpose Used to unblock Google reCaptcha form validation.
Privacy Policy https://policies.google.com/privacy
Cookie Name 1P_JAR, NID, CONSET
Cookie expiry 0, Year 2038, 5 Months

External media

Content from video platforms and social media platforms is blocked by default. If External Media cookies are accepted, access to those contents no longer requires manual consent.

Show more information
Accept
Name Google Maps
Provider Google LLC
Purpose Used to unblock Google Maps content.
Privacy Policy https://policies.google.com/privacy
Host(s) .google.com
Cookie Name NID
Cookie expiry 6 Months

Polityka prywatności


1. Ochrona danych na pierwszy rzut oka

Uwagi ogólne

Poniższe uwagi pozwalają zorientować się w łatwy sposób, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, gdy odwiedzają Państwo naszą witrynę internetową. Dane osobowe to każde dane, które pozwalają na Państwa zidentyfikowanie. Obszerne informacje na temat ochrony danych zawiera zamieszczone pod tym tekstem oświadczenie o ochronie danych.

Gromadzenie danych na naszej witrynie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej witrynie internetowej?

Dane przetwarzane są na tej witrynie internetowej przez operatora witryny internetowej. Jego dane kontaktowe dostępne są w stopce redakcyjnej niniejszej witryny internetowej.

W jaki sposób gromadzone są dane?

Państwa dane pozyskujemy z jednej strony w wyniku ich przekazania nam przez Państwa. Mogą to być na przykład dane, które wpisują Państwo w formularzu kontaktowym.

Inne dane gromadzone są automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzin na witrynie internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. rodzaj przeglądarki internetowej, system operacyjny lub godzina wywołania strony). Gromadzenie tych danych odbywa się automatycznie, jak tylko wejdą Państwo na naszą witrynę internetową.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych gromadzona jest w celu zagwarantowania bezbłędnego dostarczenia witryny internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy Państwa zachowania się jako użytkownika.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa danych.

Mają Państwo w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o pochodzeniu, odbiorcach i celu przechowywania Państwa danych osobowych. Mają Państwo ponadto prawo żądać sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku innych pytań dotyczących ochrony danych, mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do nas na adres podany w stopce redakcyjnej. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Narzędzia analityczne i narzędzia stron trzecich

W trakcie odwiedzin niniejszej witryny internetowej może zostać przeprowadzona analiza statystyczna Państwa zachowania się podczas serfowania. Odbywa się to przede wszystkim z wykorzystaniem plików cookie i programów analitycznych. Analiza Państwa zachowania się podczas serfowania przeprowadzana jest z reguły anonimowo; zachowania podczas serfowania nie można powiązać z Państwa osobą. Mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przeprowadzania takiej analizy albo jej zapobiec w wyniku rezygnacji z korzystania z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

Mogą Państwo sprzeciwić się przeprowadzeniu takiej analizy. O możliwościach wyrażenia sprzeciwu informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

2. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy niniejszych stron traktują ochronę Państwa danych osobowych bardzo poważnie. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych oraz z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej witryny internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to każde dane, które pozwalają na Państwa zidentyfikowanie. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Mówi również o tym, do jakiego celu się to odbywa.

Zwracamy również uwagę na to, że przy przesyłaniu danych w Internecie (np. w przypadku komunikacji za pomocą poczty e-mail) mogą występować luki bezpieczeństwa. Pozbawiona luk ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Wskazanie podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej witrynie internetowej jest:

Württembergische Allplastik GmbH
Johannes-Kepler-Straße 12
D-71083 Herrenberg

Tel.: +49 7032 93680
Faks: +49 7032 936898
E-mail: info@allplastik.de

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna albo prawna, która sama albo wspólnie z innymi osobami decyduje o celu i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Odwołanie Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wiele procedur przetwarzania danych możliwych jest wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą. Udzieloną zgodę mogą Państwo odwołać w każdej chwili. Do tego wystarczająca jest przesłana do nas pocztą e-mail wiadomość bez konieczności zachowania określonej formy. Odwołanie zgody nie narusza zgodności z prawem przetwarzania danych do chwili odwołania zgody.

Prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszeń prawa o ochronie danych, osobom, których to dotyczy, przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w zakresie prawa o ochronie danych jest krajowy inspektor ochrony danych kraju federalnego, na terenie którego ma siedzibę nasze przedsiębiorstwo. Lista inspektorów ochrony danych oraz ich dane kontaktowe dostępne są pod następującym łączem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo żądać wydania sobie albo osobie trzeciej danych, które automatycznie przetwarzamy na podstawie udzielonej nam przez Państwa zgody albo w celu wypełnienia umowy, w nadającym się do odczytu maszynowego powszechnie używanym formacie. O ile domagają się Państwo bezpośredniego przesłania danych innemu administratorowi, może to nastąpić tylko wtedy, gdy jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TSL

Niniejsza witryna korzysta ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak na przykład zamówienia albo zapytania, które przysyłają Państwo do nas jako do operatora witryny, z szyfrowania SSL albo TLS. Szyfrowane połączenie poznają Państwo po tym, że pasek adresu przeglądarki zmienia się z “http://” na “https://” oraz że wyświetlany jest tam symbol kłódki.

W przypadku, gdy aktywne jest szyfrowanie SSL albo TLS, dane, które Państwo do nas przesyłają, nie będą mogły być jednocześnie czytane przez osoby trzecie.

Informacja, blokada, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawa mają Państwo w każdej chwili prawo do uzyskania nieodpłatnej informacji o przechowywanych Państwa danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz o celu przetwarzania danych, a także ewentualnie prawo do sprostowania, zablokowania albo usunięcia danych. W tym celu, jak również w przypadku innych pytań dotyczących danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do nas na adres podany w stopce redakcyjnej.

3. Gromadzenie danych na naszej witrynie internetowej

Pliki cookie

Strony internetowe korzystają w wielu miejscach z tzw. plików cookie. Pliki cookie nie wyrządzają na Państwa komputerze żadnych szkód i nie zawierają wirusów. Pliki te służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze użytkownika przez używaną przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tzw. „pliki cookie dotyczące sesji". Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty na naszej witrynie. Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym aż do ich usunięcia przez Państwa. Takie pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnych odwiedzinach.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, że zostaną Państwo poinformowani o instalowaniu plików cookie i zezwalać na instalację plików cookie tylko w poszczególnych przypadkach, wykluczyć akceptację pików cookie w określonych przypadkach albo generalnie, a także włączyć automatyczne kasowanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Skutkiem wyłączenia plików cookie może być ograniczona funkcjonalność niniejszej witryny internetowej.

Pliki cookie konieczne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej albo do zapewnienia określonych, pożądanych przez Państwa funkcji (np. funkcja kosza na zakupy) przechowywane są na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera f) RODO. Operator witryny internetowej posiada uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie polegający na technicznie bezbłędnym i zoptymalizowanym świadczeniu swoich usług. O ile przechowywane będą inne pliki cookie (np. do analizowania Państwa zachowania w trakcie serfowania), zostaną one odrębnie opisane w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Serwerowe pliki-dzienniki

Dostawca stron internetowych automatycznie gromadzi i przechowuje informacje, które Państwa przeglądarka przesyła do nas automatycznie, w tzw. serwerowych plikach-dziennikach. Są to:

  • typ i wersja przeglądarki

  • używany system operacyjny

  • Referrer URL (adres poprzednio odwiedzanej strony)

  • nazwa hostu komputera uzyskującego dostęp

  • godzina zapytania serwera

  • adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Podstawę przetwarzania danych stanowi artykuł 6 ust. 1 litera f) RODO, który pozwala na przetwarzanie danych w celu wypełnienia umowy albo realizacji działań przed zawarciem umowy.

Formularz kontaktowy

W przypadku dostarczenia nam zapytań za pomocą formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza, wraz z podanymi tam danymi kontaktowymi, będą u nas przechowywane w celu załatwienia Państwa zapytania oraz na wypadek dodatkowych pytań. Danych tych nie będziemy nikomu udostępniali bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych wpisanych w formularzu kontaktowym odbywa się tym samym wyłącznie na podstawie Państwa zgody (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO). Udzieloną zgodę mogą Państwo odwołać w każdej chwili. Do tego wystarczające jest wysłanie do nas wiadomości e-mail bez konieczności zachowania określonej formy. Odwołanie zgody nie narusza zgodności z prawem procesów przetwarzania danych do chwili odwołania zgody.

Podane przez Państwa w formularzu kontaktowym dane pozostaną u nas do czasu, aż zażądają Państwo ich usunięcia, odwołają Państwo swoją zgodę na ich przechowywanie, albo gdy ustanie cel ich przechowywania (np. po zakończeniu załatwiania Państwa zapytania). Powyższe nie narusza obowiązujących przepisów prawa – w szczególności wymaganych okresów przechowywania.

Możliwość ubiegania się o pracę

Na naszej witrynie internetowej mogą Państwo ubiegać się o pracę. Podczas tego procesu gromadzimy i przechowujemy dane, które wpisują Państwo na ekranie edycji. Nie są one przekazywane osobom trzecim. Korzystanie z funkcji ubiegania się o pracę możliwe jest wyłącznie za Państwa zgodą. Podstawę prawną przetwarzania stanowi artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO. Gromadzenie danych z podania o pracę służy wyłącznie opracowaniu Państwa podania.

4. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z usługi analityki internetowej Google Analytics. Jej dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki „cookie“. Są to pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiające analizowanie korzystania przez Państwa z , naszej witryny internetowej. Informacje tworzone przez pliki cookie, dotyczące korzystania z tej witryny internetowej, są przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam przechowywane.

Przechowywanie plików cookie Google-Analytics następuje na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera f) RODO. Operator witryny internetowej posiada uzasadniony interes w analizowaniu zachowania się użytkownika w celu optymalizacji zarówno swojej oferty internetowej, jak również swojej reklamy.

Wtyczka do przeglądarki (Plug-in)

Mogą Państwo zapobiec instalacji plików cookie poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w Państwa przeglądarce internetowej; zwracamy jednak uwagę na to, że w takim wypadku ewentualnie nie będzie możliwe korzystanie w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji niniejszej witryny internetowej. Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu wytworzonych prze plik cookie danych odnoszących się do korzystania przez Państwa z witryny internetowej (wraz z Państwa adresem IP), a także przetwarzaniu tych danych przez Google, poprzez pobranie i zainstalowanie zamieszczonej pod podanym łączem wtyczki do przeglądarki Browser-Plug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Sprzeciw przeciwko gromadzeniu danych

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics klikając na następujące łącze. Zainstalowany zostanie plik Opt-Out-Cookie, który zapobiegnie gromadzeniu danych podczas przyszłych odwiedzin na niniejszej witrynie internetowej. 

 

Dezaktywacja Google Analytics

 

 

Więcej informacji o obchodzeniu się z danymi użytkowników w Google Analytics znajdą Państwo w oświadczenie o ochronie danych firmy Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Google reCAPTCHA

Nasza witryna korzysta z “Google reCAPTCHA” (zwanej dalej “reCAPTCHA”). Jej dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google”).

Za pomocą reCAPTCHA przeprowadzana jest kontrola, czy dane na naszej witrynie internetowej (np. w formularzu kontaktowym) wprowadzane są przez człowieka, czy przez automatyczny program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie się odwiedzającego witrynę internetową na podstawie różnych cech. Analiza rozpoczyna się automatycznie, jak tylko odwiedzający wejdzie na witrynę. reCAPTCHA wykorzystuje do analizy różne informacje (np. adres IP, czas przebywania odwiedzającego na witrynie internetowej albo ruchy myszką wykonywane przez użytkownika). Dane zgromadzone w trakcie analizy przesyłane są do Google.

Analizy reCAPTCHA wykonywane są w całości w tle. Odwiedzający witrynę nie są informowani o tym, że przeprowadzana jest analiza.

Przetwarzanie danych następuje na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera f) RODO. Operator witryny internetowej posiada uzasadniony interes w tym, żeby swoje oferty internetowe chronić przed bezprawnym, automatycznym śledzeniem oraz przed SPAMem.

Więcej informacji o Google reCAPTCHA oraz oświadczenie o ochronie danych firmy Google dostępne są pod poniższymi łączami: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/ i https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

5. Wtyczki Plug-in oraz narzędzia

YouTube

Nasza witryna wykorzystuje wtyczki Plug-in strony YouTube, której operatorem jest firma Google. Operatorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

W przypadku odwiedzin przez Państwa na którejś z naszych stron zawierających wtyczkę YouTube - Plug-in nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Na serwer YouTube przekazywana jest przy tym informacja, którą z naszych stron internetowych Państwo odwiedzili.

Gdy zalogowani są Państwo na swoim koncie YouTube, wtedy umożliwiają Państwo firmie YouTube bezpośrednie przyporządkowanie Państwa zachowania się podczas serfowania do Państwa osobistego profilu. Mogą Państwo temu zapobiec wylogowując się ze swojego konta na YouTube.

Korzystanie z YouTube następuje w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert internetowych. Jest to uzasadniony interes w rozumieniu artykułu 6 ustęp 1 litera f) RODO.

Więcej informacji o obchodzeniu się z danymi użytkowników znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie danych firmy YouTube pod: https://www.google.de/intl/pl/policies/privacy.

Vimeo

Nasza witryna korzysta z wtyczek Plug-in portalu plików filmowych Vimeo. Jego dostawcą jest firma Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

W przypadku odwiedzin przez Państwa na którejś z naszych stron zawierających wtyczkę Vimeo - Plug-in nawiązywane jest połączenie z serwerami Vimeo. Na serwer Vimeo przekazywana jest przy tym informacja, którą z naszych stron internetowych Państwo odwiedzili. Ponadto Vimeo uzyskuje Państwa adres IP. Powyższe ma miejsce również wtedy, gdy nie są Państwo zalogowani na portalu Vimeo czy nawet nie posiadają konta na Vimeo. Gromadzone przez Vimeo informacje przesyłane są na serwer Vmeo w USA.

Gdy zalogowani są Państwo na Państwa koncie w Vimeo, wtedy umożliwiają Państwo firmie Vimeo bezpośrednie przyporządkowanie Państwa zachowania się podczas serfowania do Państwa osobistego profilu. Mogą Państwo temu zapobiec wylogowując się ze swojego konta w Vimeo.

Więcej informacji o obchodzeniu się z danymi użytkowników znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie danych firmy Vimeo pod: https://vimeo.com/privacy.

Czcionki Google Web Fonts

Niniejsza witryna wykorzystuje do jednolitej prezentacji pisma tak zwane czcionki Web Fonts, które dostarczane są przez firmę Google. Podczas wywołania jakiejś strony Państwa przeglądarka ładuje potrzebne czcionki Web Fonts do pamięci cache przeglądarki, aby móc prawidłowo wyświetlać teksty.

W tym celu używana przez Państwa przeglądarka musi nawiązać połączenie z serwerami Google. W wyniku tego Google otrzymuje informację, że nasza witryna internetowa wywołana została z Państwa adresu IP. Korzystanie z czcionek Google Web Fonts następuje w interesie jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych ofert internetowych. Jest to uzasadniony interes w rozumieniu artykułu 6 ustęp 1 litera f) RODO.

W przypadku, gdy Państwa przeglądarka nie obsługuje czcionek Web Fonts, wykorzystywana będzie standardowa czcionka z Państwa komputera.

Więcej informacji o Google Web Fonts dostępnych jest pod  https://developers.google.com/fonts/faq oraz w oświadczeniu o ochronie danych firmy Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Google Maps

Niniejsza strona korzysta poprzez API z serwisu map Google Maps. Jego dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Do korzystania z funkcji Google Maps wymagane jest przechowywanie Państwa adresu IP. Takie informacje są z reguły przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam są przechowywane. Oferent niniejszej strony nie ma wpływu na transmisję danych.

Korzystanie z Google Maps następuje w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert internetowych oraz zapewnienia możliwości łatwego odnalezienia miejsc podawanych przez nas na witrynie internetowej. Jest to uzasadniony interes w rozumieniu artykułu 6 ustęp 1 litera f) RODO.

Więcej informacji o obchodzeniu się z danymi użytkowników znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie danych firmy Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=pl.