Lasergravur


Mit modernen C02-Lasern der neuesten Bauart können wir unsere Sortimente Blitzbinder®, Kabelbinder und Kennzeichnungsschilder nach Ihren Vorgaben permanent nummerieren, markieren und individualisieren. Diese permanente Lasergravur ist, im Gegensatz zu bedruckten Alternativen, nicht wieder abwischbar und somit dauerhaft und zuverlässig auf dem Produkt vorhanden.

Bei unserer DIN ISO 9001-zertifizierte Dienstleistung wird das Kunststoffmaterial lediglich verfärbt (Farbumschlag) ohne Material abzutragen oder die Funktionen unserer Produkte zu beinträchtigen.

Auf Basis Ihrer Text- oder Exceldatei können wir die Gravur von fortlaufenden Nummern, Tagesdatum, Chargennummern usw. für Sie produzieren. Hierbei sind die Schriftarten vom Kunden frei wählbar. Selbst kleine Details wie z.B. Logos sind je nach Flächenbeschaffenheit durch die sehr dünne Lasertechnik realisierbar.

Selbstverständlich erhalten Sie von uns vor jeder Serienproduktion ein entsprechendes Freigabemuster für Ihre Qualitätskontrolle.

Ein weiteres Highlight ist die Produktion von versteckten Markierungen (hidden marking). Auch diese Anforderung können Sie mit unserer Lasergravur umsetzen.

Wir freuen uns über Ihre Anfrage.


Za pomocą nowoczesnych laserów C02 o najnowocześniejszej konstrukcji możemy trwale numerować, znakować i indywidualizować nasz asortyment produktów Allplastik-Blitzbinder®, opasek i nitek do etykietowania. Trwałe znakowanie laserowe jest, w przeciwieństwie do alternatywnego znakowania drukowanego, nieusuwalne, a więc trwałe i niezawodne.

Zgodnie z naszymi metodami z certyfikatem wg DIN ISO 9001 tworzywo sztuczne jest tylko barwione (zmiana koloru), bez usuwania materiału lub pogarszania właściwości roboczych naszych produktów.

Na podstawie pliku tekstowego lub Excel możemy wykonywać bieżącą numerację, nanosić daty, numery partii itp. Klient może wybierać dowolne czcionki. W zależności od właściwości powierzchni, nawet drobne szczegóły, np. logo, mogą być wykonywane tą bardzo cienką techniką laserową.

Oczywiście przed rozpoczęciem produkcji seryjnej klient otrzymuje odpowiednią próbkę do zatwierdzenia przez dział kontroli jakości.

Kolejnym atutem jest możliwość wykonywania ukrytych oznaczeń (hidden marking). Nasze możliwości w zakresie znakowania laserowego pozwalają realizować również takie wymagania.

Czekamy na Państwa zapytania.